Avacan outbound tavoittaa asiakkaat.

Outbound auttaa asiakkaiden aktivoinnissa

Yritykset tarvitsevat uusia toimintatapoja aktivoida nykyisiä ja uusia asiakkaita kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Yritykset, jotka reagoivat muutokseen nopeasti, vahvistavat asemiaan markkinoilla.

Monilla toimialoilla outbound-kampanjoiden kysyntä on lisääntynyt, sillä yrityksillä on korostunut tarve tavoittaa asiakkaita proaktiivisesti itse myynnin kasvattamiseksi.

Ulkoistettu outbound-kampanja vastaa lyhytaikaiseen tarpeeseen sekä pidempään kumppanuuteen.

Mikä on outbound?

Haluaisitko tietää enemmän asiakkaistasi, tehdä lisämyyntiä tai onko sinulla tuote tai palvelu, josta potentiaaliset asiakkaasi eivät vielä tiedä?

Outbound- eli ulossoittokampanjassa yritys on aktiivisessa roolissa. Palvelua voidaan käyttää uusasiakashankintaan, olemassa olevien asiakkaiden uudelleen aktivointiin sekä asiakassuhteiden ylläpitoon esimerkiksi tilannekartoituksilla, yhteystietojen päivittämisellä ja asiakastutkimuksilla.

Asiakaskontaktointia ja uusasiakashankintaa hoidetaan yrityksissä usein muiden asiakkuudenhallinnan ja myyntitöiden ohella. Usein koetaan, että kun se tehdään itse, pystytään paremmin tuomaan esille yrityksen arvot ja luomaan positiivista asiakaskokemusta.

Automatisointi mahdollistaa myös joitakin prosesseja, esimerkiksi tekstiviestien lähettämiset tietyin väliajoin. Usein strategiseen lähestymiseen, systemaattiseen jälkihoitoon, raportointiin ja jatkuvuuteen ei kuitenkaan jää tarpeeksi resursseja ja osaamista talon sisällä.

Ulospäin soittaminen koetaan usein aggressiivisena myyntinä ja pelkona on, että se tuottaa yrityksellä negatiivista asiakaskokemusta ja mainetta. Ammattimaisen kumppanin kanssa toteutettuna kampanja saa kuitenkin pohjakseen asiakaslähtöisen ja palvelevan otteen ja tavoitteiden toteuttamiseen käytetään yrityksen brändin mukaista toimintaa.

Outbound- eli ulossoittokampanja tuottaa tuloksia.

Outbound-kampanjalla tuloksia

Palvelu lähtee käyntiin pilotoinnilla, jossa perehdytään ensin asiakasyrityksen liiketoimintaan ja ydinviestiin, jonka yritys halua itsestään välittää ja määritellään yhdessä pilotoinnin tavoitteet. Onnistuneella ulkoistuksella voidaan saada rakennettua yritykselle kokonaan uudenlainen liiketoimintamalli tai asiakkuuksienhoitoprosessi.

Laadullinen kontaktointi tuottaa asiakasymmärrystä, jota voidaan hyödyntää laajemmin liiketoiminnan kehittämisessä.

Kilpailu on kovaa, onko sinulla varaa jättää kontaktoimatta nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi?

Money Maker -takuu

Palvelun kustannukset voidaan sitoa Money Maker -takuuseen. Money Maker -takuu takaa, että ulkoistetun outboundin kustannukset kulkevat palvelun kautta saatujen tuottojen kanssa linjassa, jolloin kuluja ei synny tyhjästä. Näin varmistamme, että kustannukset pysyvät aina oikealla tasolla. 

Outbound laittaa asiakaspalvelun tuottamaan money maker -takuulla
Talous

Taloudelliset hyödyt

Saat uuden liiketoiminta- tai ansaintamallin pilotoitua nopeasti ja tehokkaasti lisäten kassavirtaa nopeasti.

Palvelu voidaan sitoa Money maker -takuuseen, jolloin kulusi ovat linjassa tuottojen kanssa ja et maksa tyhjästä.

Tehokkuus

Tehokkuutta toimintaan

Saat lisää tietoa asiakkaista, täytät ajanvarauskalenteria ja hankitat laajempaa tulopohjaa.

Saat käyttöösi lisää resursseja ja uusia näkökulmia asiakassuhteiden hoitoon ja uusasiakashankintaan.

Imago

Parempi yrityskuva

Palvelu toteutetaan yhdessä asiakasyrityksen tavoitteet ja tone-of-voice edellä.

Kontaktoinnin keinoin parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla esimerkiksi kilpailukykyisiä sopimuksia ja kohdennettuja tarjouksia.