Toimiva puhelinvaihde on yritykselle elintärkeä.

Toimiva ja tehokas puhelinvaihde on yritykselle elintärkeä

Asiakkaat ottavat yhteyttä yritykseesi usein soittamalla. Jos puheluun ei vastata, hän soittaa kilpailijalle.

Vaihteenhoidon ulkoistamisella saavutetaan yritykselle yhtenäinen tehokas toimintamalli. Kontaktit ohjataan systemaattisesti oikealle henkilölle, tekeminen on jäljitettävää sekä raportoitavaa ja palvelun laatu pysyy korkeana.

Kuka hoitaa puhelinvaihdettasi?

Yrityksessäsi voi olla vanhasta tottumuksesta oma vaihteenhoitaja tai vaihde voi olla oman henkilöstön hoidettavissa muiden tehtävien ohella. Vaihdetta ei hoida välttämättä kukaan.

Yritysjärjestelyt, eläköitymiset, kasvava kontaktivolyymi ja asiakaskanta tai tarve parantaa puhelinvaihteen toimintaa pysäyttävät miettimään tehokasta tapaa hoitaa puhelut jatkossa.

Vanhat toimintatavat voivat olla yrityksessä vakiintuneita eikä muutokselle nähdä tarvetta. Vaihteen ulkoistamista kyseenalaistetaan, koska pelätään, ettei ulkoinen kumppani osaa viestiä yrityksen brändin mukaisesti.

Vaihteenhoidon ammattilaisena tehtävämme on kehittää ja parantaa puhelinvaihde ja sen prosessit huippuunsa – kun me hoidamme vaihdettasi, olemme kehittämässä sinun yrityksesi toimintaa.

Ulkoistettu puhelinvaihde varmistaa tavoitettavuuden.

Ulkoistettu vaihde, parempi tavoitettavuus

Sujuva puhelinvaihde mahdollistaa yrityksen, asiakkaiden ja sidosryhmien saumattoman ja tehokkaan yhteydenpidon. Ulkoistettu vaihde tai tarpeeseen räätälöity osittainen vaihdepalvelu takaa, että asiakkaat ja sidosryhmät tavoittavat yrityksesi avainhenkilöt.

Toimivalla puhelinvaihteella tuetaan yrityksen tulosta ja tehokkuutta sekä yhtenäisillä toimintatavoilla, asiakkaan liiketoimintaan perehtymisellä ja ammattimaisella vastauskeskustoiminnallemme varmistamme, että palvelukokemus on korkea- ja tasalaatuinen.

Avacan Vaihteenhoito käynnistyy tilannekartoituksella

Palvelu otetaan käyttöön asiakasyrityksen liiketoimintaa perehtymisen, vastauskeskushenkilöstön koulutuksen ja teknisten testausten jälkeen. Palvelun laatua ja tavoitteellisuutta kehitetään raportoinnin ja yhteisten seurantapalaverien avulla.

Vaihteen ulkoistaminen vapauttaa yrityksen laitteista, ohjelmistoista ja työntekijöiden palkkaamisesta. Kun vaihdetta ei hoideta enää muiden tehtävien ohella, työntekijät voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Puhelujen käsittelyn voi ulkoistaa kokonaan tai osittain niin sanottuna ylivuotopalveluna, jos kokonaisvaltainen ulkoistus tuntuu liian isolta.

Osittain tai kokonaan ulkoistettu puhelinvaihde ja sen hoito varmistaa, että asiakkaasi saavat yhteyden yritykseesi. Joustavat toimintamallimme takaavat sen, että yrityksellesi voidaan koostaa tarpeisiin räätälöity ratkaisu.

Talous

Taloudelliset hyödyt

Puhelinvaihteen ulkoistaminen varmistaa, että jokainen puhelu käsitellään ja et menetä asiakkaita.

Säästät työntekijäkuluissa ja omien asiantuntijoiden aika ei laiteinvestoinneissa.

Tehokkuus

Tehokkuutta toimintaan

Systemaattiset toimintatavat, raportointi, integraatiot ja yhteinen kehitystyö hiovat vaihteen tehokkaaksi ja tavoitteita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Imago

Parempi yrityskuva

Tavoitettavuus on hyvän asiakaskokemuksen kulmakivi.

Yhtenäiset toimintatavat, asiakkaan liiketoimintaan perehtyminen ja ammattimainen vastauskeskustoimintamme varmistaa, että palvelukokemus on korkea- ja tasalaatuinen.